Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Presbiterju Parrokkjali: Saċerdoti li jservu Ħaż-Żebbuġ

 • Fr Albert Buhagiar | Arċipriet | +356 7906 0506 | email
 • Fr Mario Dimech | Viċi Arċipriet | +356 9947 1200 | email
 • Dun Malcolm Saliba | +356 7992 7174 | email
 • Kanonku Fr Jesmond Grech | +356 99449482 | email
 • Mons. Joe Buġeja | +356 2146 6107 | | email
 • Fr Salv Chircop | +356 21466369 | email
 • Mons. Anton Cassar | Rettur Santwarju Qalb ta’ Ġesù | +356 7961 6970 | email
 • Mons. Frans Bonnici | +356 7999 4653 | email

Uffiċju Parrokkjali

“Dar San Ġużepp”, Misraħ l-Isptar, Ħaż-Żebbuġ, ZBG2241 | +356 2146 0800 | email

Ħinijiet tal-Ftuħ:

 • It-Tlieta 9:30am – 11:30am
 • Il-Ġimgħa 4:30pm-6:00pm

Sagrament taż-Żwieġ

Id-data/ħin taż-żwieġ irid jiġi rreġistrat fl-Uffiċju Parrokjali. Iż-żwieġ jista’ jiġi ċċelebrat:

Sagrament tal-Magħmudija

Trid timtela formola fl-uffiċju Parrokkjali u jrid jiġi pprezentat ċertifikat tat-twelid.

Il-magħmudijiet isiru fil-Knisja Arċipretali wara I-quddiesa tal-11.00am (i.e.

11.45am) u waqt il-quddiesa tal-5.30pm tal-Ħadd.

Tqarbin tal-Morda

Għat-tqarbin tal-morda, ikkuntattja lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Ftuħ taċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Gesù

 • Il-Ħadd, it-Tnejn u I-Erbgħa, mis-7.00am sal-4.00pm.
 • F’Novembru kuljum fl-istess ħinijiet.

Adorazzioni u Talb

 • Adorazzjoni kull nhar ta’ Ħamis fis-6.00pm fil-Knisja Arċipretali.
 • Kull I-Ewwel Ġimgħa tax-xahar bejn is-7.30am u t-8.00am fil-Knisja Arċipretali.