Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Quddiesa ta’ Ringrazzjament
Quddiesa ta’ Ringrazzjament fl-okkażżjoni tat-tmiem tal-Parrokkat tal-Arċipriet Fr Daniel
Cardona se tiġi iċċelebrata il- Ħadd 17 ta’ Ottubru, fis-7.00pm. Kulħadd huwa mistieden.

Fr Albert Buħagiar – Amministartur Parrokkjali
Minn nhar it-Tnejn, 18 ta’ Ottubru, Fr Albert se jieħu l-amminsitrazzjoni tal- Parroċċa f’idejh.
Infakkru li għaldaqstant dak li għandu x’jaqsam mall-Parroċċa mportanti li tkellmu lil Fr
Albert, l-Arċipriet il-Ġdid. Infakkru li n-numru tal-mobile ta’ Fr Albert , wieħed jista’ jsibu fuq
in-notice boards tal-Knisja, kif ukoll fuq il- facebook page u il- websajt tal-Parroċċa. Intant Fr Albert se jieħu il-pussess tal-Parrocca nhar is 7 ta’ Novembru, fil-5.30pm.

60 sena mit-Twaqqif tal-Banda 12th May
Nhar il-Ġimgħa se tiġi ċċelebrata quddiesa hawn fil-Knisja Arċipretali, fis-7.00pm
b’ringrazzjament tas-60 sena min minndu twaqqfet is-Soċjeta u Każin 12th May.

Ġabra għall-Missjoni
Nhar il-Ħadd li ġej ningħaqdu ma’ ħutna nsara fid-dinja kollha biċ-ċelebrazzjoni tal-Ġurnata
Missjunarja. Infakkru li l-ġbir kollu li se jsir fil-weekend li ġej, se jkun kollu għall-Missjoni. Bħal dejjem inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi. L-envelopes li tqassmu fi djarna tistgħu iġġibuhom il-Knisja.

Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Desideria Mallia. Agħtiha O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply