Author: admin

Solennita’ ta’ Kristu Sultan

Festa ta’ Kristu Sultan Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm. Infakkru fl-istedina għaż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Adorazzjoni Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet. […]

Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fiċ-Ċimiterju ta’ Sant’Andrija Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Festa San Martin Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin, qaddis tal-Karita’. Inħeġġu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lil nies fil-bżonn fil-parroċċa tagħna.  […]

Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ Il-Ħadd, 6 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Matul ix-xahar ta’ Novembru, iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ kuljum bejn is-7.00am u t-3.30pm. Laqgħa Grupp Padre Pio Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Novembru, ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm […]

Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Ħinijiet tal-Quddies Issa li qlibna għall-ħin tax-xitwa, il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun fis-6.30pm. Nhar ta’ Sibt filgħaxija, il-ħin tal-quddies se jibda jkun fil-5.15pm u fis-6.30pm. Dawn il-ħinijiet millum ’il hemm se jkunu stabbli u ma jinbidlux meta taqleb is-siegħa. Fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-ħin tal-quddies ikun fis-6.00pm. Navżaw li fis-Santwarju qed issir quddiesa kuljum fis-6.00pm. […]

Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Ġurnata Missjunarja Il-Ħadd, 23 ta’ Ottubru, l-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. L-Opri Missjunarji Pontifiċji (illum magħrufin bħala MISSIO) jgħinu diversi missjunarji, kemm Maltin u oħrajn, li jitolbu għajnuna biex jibnu knejjes, iżommu skejjel, iwaqqfu sptarijiet u jikkuraw morda, jassistu u jilqgħu fi djar apposta familji u tfal abbandunati u jipprovdulhom il-bżonnijiet l-aktar essenzjali. Għaldaqstant, […]

Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Għoti ta’ Demm Il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru se jkun hawn il-Mobile Blood Donation Unit ħdejn il-knisja għal min jixtieq jagħti d-demm. Wieħed għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jieħu miegħu maskra. Ħaġa sabiħa li min jista’ jagħmel dan il-ġest li bih jista’ jsalva u jgħin lil min ikun marid. Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta 18 ta […]

Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fis-Sala Parrokkjali Minħabba li fid-9.30am se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma, fl-10.00am se ssir quddiesa fis-Sala Parrokkjali (Domus). Laqgħa Grupp Padre Pio Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Ottubru, jmiss il-laqgħa l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm u tkun tinkludi l-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar. Katekiżmu It-tagħlim tal-katekiżmu għall-bniet fiċ-Ċentru tad-Duttrina tal-Azzjoni Kattolika u fil-Museum […]

Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Tberik ta’ l-Annimali Il-Ħadd filgħodu, 2 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Franġisk u Jum il-Ħolqien, qed nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tal-10.00am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja. Qed nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom ikel tal-annimali biex dan jingħata lill-għaqdiet li jgħinu annimali abbandunati. Festa tal-Madonna tar-Rużarju […]

Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa Madonna tal-Grazzja Il-Ħadd, 25 ta’ Settembru, niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-knisja dedikata lilha. Ikun hemm quddies fis-7.00 u t-8.00 ta’ filgħodu. Fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni tal-festa li tagħlaq bl-Antifona u l-Barka Sagramentali. Laqgħat Azzjoni Kattolika Minn nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru, jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika għan-Nisa wara l-waqfa tas-sajf. Il-laqgħat ikunu kull nhar ta’ […]

Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa ta’ Marija Addolorata Qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ Marija Addolorata. Għada (illejla) fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni minn Patri Reno Muscat op. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino, Triq Frans Sammut u Triq il-Kbira. Ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7.00pm. Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta fid-9.30am jiltaqa’ l-Grupp […]