Author: admin

It-Tieni Ħadd tal-Għid – Sena B

Festa tal-Ħniena Divina Il-Ħadd 7 ta’ April fil-5.30pm ikollna l-quddiesa u wara tkompli l-Adorazzjoni bil-Kurunella u t-talba tal-Ħniena Divina u l-Barka Sagramentali. Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta 9 ta’ April jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-Sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju.  Laqgħa formattiva dwar ‘Addiction’ Il-Ġimgħa 12 ta’ […]

Ħadd il-Għid

Ħadd il-Għid Fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt. Fid-9.30am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier. Via Lucis Il-Ħamis 4 ta’ April fis-6.00pm se ssir il-Via Lucis b’meditazzjonijiet fuq il-misteru tal-Qawmien ta’ Kristu. Adorazzjoni Il-Ġimgħa 5 ta’ April, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikollna nofs siegħa adorazzjoni fis-skiet […]

Ħadd il-Palm – Sena B

Ġimgħa Mqaddsa Qegħdin nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-tifkira solenni tad-Daħla ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm. Biex tkunu tistgħu ssegwu aħjar il-programm tal-festi tal-Għid, tistgħu tieħdu leaflet bid-dettalji u l-ħinijiet intom u ħerġin minn ħdejn il-bibien tal-knisja. Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju L-Azzjoni Kattolika, permezz tas-Segretarjat Assistenza Soċjali, matul dawn il-ġranet torganizza Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Inħeġġukom biex ngħinu l-ħidma ta’ […]

Il-Ħames Ħadd tar-Randan – Sena B

Solennita’ ta’ San Ġużepp It-Tlieta 19 ta’ Marzu niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġuzepp. Il-quddiesa tat-8.00am tkun dik tal-festa u fiha ssir il-professjoni tal-fratelli l-ġodda. Dawk li jixtiequ jinkitbu fil-fratellanza huma mitluba jiktbu isimhom fis-sagristija. Fl-10.00am, fil-kappella tas-Sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech. Filgħaxija ikun hawn riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jmexxiha Rev. […]

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena B

Laqgħat Grupp Kelma tal-Ħajja, Grupp Padre Pio It-Tlieta 12 ta’ Marzu jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-Sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju. Riflessjoni fuq il-Vanġelju Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, it-Tlieta 12 ta’ Marzu ssir ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd. Adorazzjoni tas-Salib Il-Ħamis, 14 ta’ Marzu, fis-6.00pm, fil-Knisja Arċipretali se […]

It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena B

Quddiesa għaż-zgħażagħ Il-Ħadd, 3 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan.  Eżerċizzji għall-Koppji Minn nhar it-Tnejn 4 ta’ Marzu jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Bro Miguel Zammit OFM Cap. L-Ewwel Qrara għall-bniet Nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn […]

It-tieni Ħadd tar-Randan – Sena B

Riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd u Adorazzjoni Matul dawn il-ġimgħat tar-Randan ikomplu r-riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd kull nhar ta’ Tlieta wara l-quddiesa ta’ filgħaxija u l-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm. Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina Nhar il-Ħamis 29 ta’ Frar imiss it-tieni laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-ħin ikun fis-7.00pm […]

L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena B

Adorazzjoni It-Tlieta 20 ta’ Frar, fl-10.00am, fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech. Riflessjoni fuq l-Evanġelju Kull nhar ta’ Tlieta matul il-ġimgħat tar-Randan se tibda ssir riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jkun imiss. Din il-laqgħa mal-Kelma ta’ Alla se ssir fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Adorazzjoni matul ir-Randan […]

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena B

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta 13 ta’ Frar, fid-9.30am jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-dar is-sorijiet fuq. Quddies għall-Koppji It-Tlieta 13 ta’ Frar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali ikollna quddiesa organizzata mill-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa flimkien mal-Azzjoni Kattolika Nisa għall-koppji miżżewġin. Dawk il-koppji li s-sena li għaddiet iċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u […]

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena B

Għoti tad-Demm Il-Ħadd, 4 ta’ Frar bejn it-8.30am u s-1.00pm, fl-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ se jkun hemm il-possibbiltà li wieħed jagħti d-demm. Min imur jagħti d-demm għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jilbes maskra. Festa Sant’Agata It-Tnejn 5 ta’ Frar, niċċelebraw il-festa ta’ Sant’Agata fil-quddiesa tas-6.30pm.  Fil-parroċċa tagħna kien hawn devozzjoni lejn din il-qaddisa li hija […]