Author: admin

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena A

Quddiesa Speċjali għaż-Żgħażagħ Il-Ħadd 8 ta’ Jannar ikollna quddiesa b’mod speċjali għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  Laqgħa Kunsill Patorali Parrokjali Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.30pm fis-Sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Laqgħa Grupp Padre Pio It-Tlieta 10 ta’ Jannar fil-Knisja Arċipretali jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. […]

Solennita’ ta’ Marija Omm Alla – Sena A

Adorazzjoni Nhar il-Ħamis li ġej, 5 ta’ Jannar, lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ikollna adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel il-quddiesa. Il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-7.00am, ikollna adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Festa tal-Epifanija Nhar il-Ħadd li ġej, 8 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa tal-Epifanija. Dakinhar se niċċelebraw il-wasla tal-Maġi qabel il-quddiesa tad-9.30am. Qed nistiednu lill-familji bit-tfal […]

It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu – Sena A

Kwaranturi Minn nhar il-Ħamis 29 ta’ Diċembru sal-aħħar tas-sena jkollna l-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fl-4.30pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Fis-Sagristija hemm timetable tal-ħinijiet biex min jixtieq joffri nofs siegħa adorazzjoni fil-ħinijiet tal-adorazzjoni jinkiteb. Quddies ta’ l-aħħar tas-Sena Nhar is-Sibt, 31 ta’ Diċembru […]

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena A

Tberik tal-Bambini Il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru, fil-quddiesa tad-9.30am isir it-tberik tal-Bambini. Inħeġġu l-familji bit-tfal biex jattendu u jġibu magħhom il-bambin jew xi presepju żgħir li jintrama fid-dar. Matul din il-ġimgħa fil-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplu bin-Novena tal-Milied. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali. Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja It-Tlieta, 20 ta’ Diċembru […]

It-Tielet Ħadd tal-Avvent – Sena A

Laqgħa Padre Pio Nhar it-Tlieta, 13 ta’ Diċembru jmiss il-laqgħa tal-Grupp Padre Pio li tibda bil-quddiesa fl-4.30pm. Din id-darba l-laqgħa se ssir fis-Sala (għand is-Sorijiet). Novena tal-Milied Nhar il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u animata minn gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni […]

It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Sena A

Mixja Favur il-Ħajja Għal dawk li jixtiequ jattendu l-mixja favur il-Ħajja li se ssir l-Ħadd, 4 ta’ Diċembru, fit-3.00pm fil-Belt, se jkun hemm trasport li jitlaq minn ħdejn il-Posta fis-2.00pm. Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni Nhar il-Ħamis, 8 ta’ Diċembru, niċċelebraw il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Dakinhar se jingħad ir-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija wara l-quddiesa tas-7.00am u fis-6.00pm. […]

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena A

Bidu tal-Avvent Fil-quddiesa tal-Ħadd, 27 ta’ Novembru fid-9.30am isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa. Adorazzjoni Il-Ħamis, 1 ta’ Diċembru fis-6.00pm ikun hawn l-Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija fuq it-tema tal-liturġija tat-tieni Ħadd tal-Avvent. Quddiesa, Adorazzjoni u Tesserament tal-Membri tal-Azzjoni Kattolika Il-Ġimgħa, 2 ta’ Diċembri tkun l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, […]

Solennita’ ta’ Kristu Sultan

Festa ta’ Kristu Sultan Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm. Infakkru fl-istedina għaż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Adorazzjoni Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet. […]

Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fiċ-Ċimiterju ta’ Sant’Andrija Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Festa San Martin Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin, qaddis tal-Karita’. Inħeġġu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lil nies fil-bżonn fil-parroċċa tagħna.  […]

Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ Il-Ħadd, 6 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Matul ix-xahar ta’ Novembru, iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ kuljum bejn is-7.00am u t-3.30pm. Laqgħa Grupp Padre Pio Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Novembru, ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm […]