Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Għoti ta’ Demm

Il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru se jkun hawn il-Mobile Blood Donation Unit ħdejn il-knisja għal min jixtieq jagħti d-demm. Wieħed għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jieħu miegħu maskra. Ħaġa sabiħa li min jista’ jagħmel dan il-ġest li bih jista’ jsalva u jgħin lil min ikun marid.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 18 ta Ottubru fid-9.30am jiltaqa’ l-Grupp tal Kelma tal-Ħajja, fis-Sala ta’ taħt l-uffiċċju parrokkjali.

Adorazzjoni

It-Tlieta 18 ta Ottubru fl-10.00am ikun hemm Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Ġurnata Missjunarja

Il-Ħadd, 23 ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. L-Opri Missjunarji Pontifiċji (illum magħrufin bħala MISSIO) jgħinu diversi missjunarji, kemm Maltin u oħrajn, li jitolbu għajnuna biex jibnu knejjes, iżommu skejjel, iwaqqfu sptarijiet u jikkuraw morda, jassistu u jilqgħu fi djar apposta familji u tfal abbandunati u jipprovdulhom il-bżonnijiet l-aktar essenzjali. Għaldaqstant, bil-ġbir li jsir fil-quddies is-Sibt u l-Ħadd li ġej, inkunu qed ngħinu din il-ħidma missjunarja tal-Knisja f’dawk il-pajjiżi fejn hemm bżonn ħafna assistenza. Fil-parroċċa se nfakkru din il-ġurnata b’mod speċjali waqt il-quddiesa tal-10.00am għat-tfal u l-familji. Inħeġġu lill-familji biex jattendu. 

Quddies f’żoni oħra

Infakkru li minn dan il-weekend beda jsir quddies f’dawn iż-żoni:

  • Ħal Mula, is-Sibt fis-7.00pm;
  • Tal-Grazzja, is-Sibt fit-8.00pm;
  • Ħal Muxi, il-Ħadd fit-8.00am.

Coffee Morning

It-Tlieta 8 ta’ Novembru se jsir coffee morning (mhux fit-18 ta’ Ottubru kif kien avżat il-ġimgħa l-oħra). Biljetti mingħand il-membri tal-grupp tal-fundraising. Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, il-coffee mornings jibdew jiġu organizzati kull tieni Tlieta tax-xahar. Dawn ikunu organizzati b’riżq il-knisja. 

Nitolbu għal ħutna Frances Formosa u Tereża Psaila, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply