Dsatax-il Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ Marija Assunta

It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-Solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd (filgħodu 7.00am, 8.00am, 9.30am u 11.00am, u filgħaxija 7.00pm). Lejlet il-festa, it-Tnejn filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-6.30pm.  

Festa Santa Marija f’Ħal Muxi

F’dawn il-ġranet qed tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Marija fil-knisja ddedikata lilha f’Ħal Muxi. Bi preparazzjoni, matul il-ġranet qabel il-festa, fis-7.15pm ikun hemm rużarju u quddiesa. Nhar it-Tlieta, jum il-festa, ikun hemm quddiesa fit-8.00am; fl-10.00am quddiesa għat-tfal u fis-7.30pm quddiesa tal-festa. Aktar dettalji dwar l-attivitajiet marbutin ma’ din il-festa ssibuhom fil-programm li hemm fin-noticeboards.  

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-bżonnijiet tal-knisja kienet ta’ €1,240. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.  

Nitolbu għal Sylvia Gauci li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply