Dsatax-il Ħadd matul is-sena ‘B’

Sena Kateketika Ġdida

Is-Sena Kateketika din is-sena se tibda F’Ottubru 2021.

Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu

Dawk it-tfal li se jibdew il- katekezi għall-ewwel darba, il-Ġenituri tagħhom  huma mitluba li jiġbru l-applikazzjoni tar-registrazzjoni mill-uffċċju jew mis-Sagristija. Fil-każ ta’ tfal subien iridu jimtlew żewġt applikazzjonijiet. Min ikollu xi diffikulta’ hu mitlub li jkellem lill-Arċipriet.

Santi ta’ Tifkira ta’ l-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma ta’ l-Isqof

Dawk li għadhom ma ġabrux is-Santa ta’ Tifkira tal- Ewwel Tqarbina u tal- Grizma tal-Isqof li saru is-sena l-oħra huma ġentilment mitluba li jibruhom mill- uffiċċju.

Infrakku li l-Uffiċċju Parrokkjali qed jiftaħ: It-Tlieta mid-9.30am sal 11.30am u  il-Ġimgħa mill-4.30pm sas-6.00pm

Ġabra Speċjali

Il-Ġabra Speċjali fi tmiem din il-ġimgħa huwa għall-ispejjez tal-Knisja. Nkunu Ġeneruzi.

Nitolbu għal ħuna li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Joseph Falzon…. Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply