Dsatax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Trasport għall-velja ta’ talb – Santwarju Ta’ Pinu (Għawdex)

Infakkrukom li se jiġi organizzat trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar il-Ħadd li ġej 14 ta’ Awwissu.  It-trasport jitlaq minn ħdejn il-Posta fl-4.30pm. Min jixtieq jattendi u għadu ma nkitibx hu mitlub li jħalli ismu u n-numru tat-telefon fis-sagristija sa nhar l-Erbgħa 10 ta’ Awwissu.

Festa ta’ Santa Marija

It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Lejlet il-festa, il-Ħadd 14 ta’ Awwissu filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-7.00pm.

L-Arċipriet f’Agira

Fuq stedina tal-Priore (Kappillan) tal-Abbazia ta’ San Filep f’Agira, Dun Carmelo Giunta, se nkun qiegħed nieħu sehem fil-festa li ssir ad unur tal-Qaddis nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa li ġej. Se nkun qed niċċelebra quddiesa lejlet il-festa filgħaxija u f’nhar il-festa se mmexxi l-purċissjoni bir-relikwa ta’ San Filep. Inwegħdkom it-talb tiegħi bl-interċessjoni tal-Patrun tagħna.

Nitolbu għal ħutna Filomena Muscat, Alan Gulia, Dorothy Ann Borg,  u William Attard, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply