Erbatax-il Ħadd matul is-Sena A

Żgħażagħ fl-Albanija

Matul din il-ġimgħa grupp ta’ 14-il żagħżugħ u żagħżugħa mill-parroċċa tagħna se jkunu qed jibdew esperjenza ta’ volontarjat ġewwa l-Albanija flimkien mal-Patrijiet Dumnikani Maltin. Nawgurawlhom għal din l-esperjenza u nżommuhom fit-talb tagħna.

Magħmudija

Nhar il-Ħadd li ġej ikun hawn quddiesa fil-5.30pm li fiha jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

Kors ta’ Kana

Infakkru lil dawk l-għarajjes li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin li huwa meħtieġ li jagħmlu l-Kors ta’ Kana. Idealment dan il-kors isir sentejn qabel it-tieġ. Fil-parroċċa tagħna l-kors se jibda fis-27 ta’ Settembru u jkompli matul ix-xahar ta’ Ottubru. Dawk il-koppji li jixtiequ jirreġistraw għall-kors huma mitluba li jiġu fl-Uffiċċju Parrokkjali jew ikellmu lill-Arċipriet.

Korsijiet fil-Fakulta tat-Teoloġija

Il-Fakulta’ tat-Teologija fl-Univesita’ ta’ Malta tixtieq tavża li f’Ottubru li ġej se jiftħu korsijiet b’temi varji – il-Bibbja, l-istorja tal-Knisja, il-patrimonju ekkleżjastiku, il-bioetika u morali, l-ambjent, il-filosofija, u ħafna oħrajn. Hemm il-possibbilta’ li wiehed isegwi kors mhux biss full-time iżda wkoll part-time, u dan parti minnu jsir online. Min hu interessat jista’ jżur is-sit tal-Fakulta’ tat-Teoloġija.

Ħarġa għall-Baħar

Infakkru li nhar it-Tlieta jkun hemm l-ewwel ħarġa għall-baħar. Tluq minn ħdejn il-Posta fit-8.30am u jiġu lura fis-2.00pm. Min hu interessat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-Grupp tal-Fundraising.

Nitolbu għal ħutna Miriam Anna Liza Sciortino, Raymond Bone u Alfred Abela, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply