Erbatax-il Ħadd matul is-Sena B

Ħarġiet għal ħdejn il-baħar

Dawn il-ħarġiet ser ikunu organizzati mill-grupp tal-Fundraising u ser isiru nhar ta’ Tlieta fis-2.00pm, tluq minn ħdejn il- posta.  Min hu nteressat ikellem lin-nies tas-soltu

Ġabra għall-Papa

Il-Ġabra tal-Papa li saret fi tmiem il-Ġimgħa l-oħra laħqet is-somma ta’ €1200 (li tinkludi  €180 mis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’)

Nitolbu għal oħtna li għaddiet għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Rosaria Chircop Agħtiha, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply