Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena ‘B’

Festa Kristu Re

Il-Ħadd, 21 ta’ Novembru, niċċelebraw il-Festa ta’ Kristu Re fuq livell djoċesan. Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċ-ċelebrazzjoni ta’ talb li tibda fil-5.00pm, fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. Għada (illejla) fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ imniedi mill-Papa Franġisku, qed nistiednu b’mod speċjali liż-żgħażagħ għall-quddiesa tas-7.00pm fil-knisja Arċipretali, li se tkun animata b’mod speċjali għalihom.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.00pm ikollna Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fuq it-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej, li tkun tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent.

Quddiesa għar-Romol

Nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Novembru, l-Kummissjoni Djakonija qed tistieden lir-romol kollha għall-quddiesa tas-6.30pm li se tkun b’suffraġju għall-għeżież mejtin tagħhom. Ir-romol huma mistiedna biex matul din il-ġimgħa jidħlu fis-sagristija u jiktbu l-isem tal-għeżież tagħhom.

Bidu tal-Avvent

Nhar il-Ħadd nagħtu bidu għaż-żmien tal-Avvent bi preparazzjoni għall-Milied. Għall-quddiesa tal-10.00am, it-tfal huma mħeġġa biex iġibu l-girlanda magħhom, fejn fil-bidu tal-quddiesa se jsir it-tberik tal-girlanda u tingħata t-tifsira tagħha.

Coffee Morning bit-Tombla

Nhar it-Tlieta 30 ta’ Novembru, il-grupp tal-fundraising se jorganizza Coffee Morning bit-Tombla, fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali), fid-9.30am.

Nitolbu għal ħutna Pawlu Grima u Marija Caruana li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply