Festa San Filep

Attivitajiet tall-Festa

  • Il-Ħadd, Jum il-Festa, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni bil-paniġierku mmexxi minn Fr Jesmond Grech.
  • Fis-6.00pm Quddiesa u fis-7.00pm Quddiesa tal-Għeluq tal-Festa, li tingħalaq bil-Barka Sagramentali

Quddiesa u preżentazzjoni tat-trabi

Nhar il-Ħamis 17 ta’ Ġunju,  bil-Quddiesa fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinforma lill-Arċipriet.

Qalb ta’ Ġesu’

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Ġunju, se niċċelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ Ġesu’. Mis-1.30pm Gesu’ Ewkaristija se jkun espost fil-Knisja sas-6.00pm għall-adorazzjoni tagħna.

Fis-6:00pm jkollna Quddiesa. Fis-7.00pm tibda l-Quddiesa tal-Qalb ta’ Ġesu’ segwita minn purċissjoni qasira li ssir fil-Knisja. It-tfal tal-Ewwel Tqarbina mħeggin biex jattendu.

Ktieb dwar l-istatwa ta’ San Filep

Min irid kopja tal-ktieb li għadna kemm ippubblikajna, hu ġentilment mitlub li jidħol fis-sagristija jew ikellem lill-Arċipriet. Il-prezz hu ta’ €50. Il-ktieb hu ta’ livell għoli ħafna.

Illum il-ĠABRA SPEĊJALI SE TKUN B’RIŻQ IL-FESTA TA’ SAN FILEP.

Leave a Reply