Festa tal-Familja Mqaddsa – Sena Ċ

Kwaranturi

Minn nhar l-Erbgħa 29 ta’ Diċembru sal-aħħar tas-sena jkollna l-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fil-5.00pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Nhar il-Ġimgħa filgħaxija l-quddies ikun bħas-Sibt, jiġifieri fil-5.00pm u fis-6.30pm, b’din tal-aħħar tkun quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fiha ssir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum. Nhar l-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.00pm u fis-6.30pm.

Ġbir b’riżq id-Dar tal-Providenza

Il-ġbir kollu li jsir nhar il-Ġimgħa filgħaxija u fl-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inkun ġenerużi fl-għotjiet tagħna.

Sejħa għall-Abbatini

Nixtiequ nħeġġu aktar tfal sabiex isiru abbatini fil-parroċċa tagħna. L-abbatini mhux biss jgħinu fis-servizz fuq l-altar fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, imma jkollhom ukoll laqgħat u attivitajiet oħra biex ikomplu jiffurmaw ruħhom f’valuri tajbin. Dawk it-tfal, subien u bniet, li diġa’ għamlu l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jibdew jagħtu servizz bħala abbatini, jistgħu jiġbru applikazzjoni mis-sagristija.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd 2 ta’ Jannar se tiġi ċċelebrata quddiesa għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  

Nitolbu għal ħutna Nazzarena Abdilla, Philip Muscat, Charles Cauchi, Emily Baldacchino u Nicolina Sawyer, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply