Festa tal-Ħniena Divina – Sena B

Festa tal-Ħniena Divina

Quddiesa trasmessa live-streaming fuq il-paġni tat-tliet Każini tal-Banda.

Fl-10:00am tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina, Talba tal-Konsagrazzjoni lil Ħniena Divina u nagħlqu bil-Barka Sagramentali.

Ftuħ tal-Knejjes għall-Quddiesa

Minn nhar il-Ħadd li ġej se jerġgħu jinfetħu il-knejjes għall-quddies b’xi restrizzjonijiet mitluba minnha. Infakkru li l-Knisja Arcipretali tista’ tilqa’ fiha sa’ 250 persuna għal kull quddiesa. Filwaqt li s-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu 75 persuna.

Għaldaqstant, nħeġġukom biex ma titilfux din l-opportunita’ li niltaqgħu fil-kommunitajiet tagħna biex nitolbu flimkien.

Ħinijiet tal-Quddies fil-Knisja Arċipretali

  • Mit-Tnejn tal- Ġimgħa: 6:00am, 7:00am, 8:00am u 7:00pm
  • Sibtijiet: 7:00am, 8:00am u 5:30pm u 7:00pm
  • Il-Ħadd:  7:00am, 8:00am, 9:00am, 10:00am (tat-Tfal) u 11:00am u 6:00pm u 7.00pm

Matul din il-ġimgħa il-Knisja Arċipretali se tkun miftuħa f’dawn il-ħinijiet:

  • Mit-Tnejn tas-Sibt fis 7:00am sat-8:30am u mis-6:00 sas-7:00pm.
  • Tqarbin isir għal min jixtieq f’ħinijiet varji.

Nitolbu għall-ħutna Joseph Mifsud, Alfred Mifsud u Johann Mifsud, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej id-dawl ta’ dejjem.

Leave a Reply