Festa tal-Magħmudija tal-Mulej – Sena Ċ

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp

Nhar it-Tlieta fl-10.00am se terġa’ tibda ssir l-Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, immexxija mis-soċju tal-MUSEUM Joe Fenech.

Laqgħa tal-Grupp Padre Pio

It-Tlieta fl-4.30pm imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ Padre Pio li tinkludi quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Adorazzjoni fil-Parroċċa

Il-Ħamis ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel il-quddiesa, fuq it-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej.

Nitolbu għal oħtna Rosaria Psaila li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply