Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

Trasport għall-velja ta’ Talb

Infakkru li qed jiġi organizzat transport għal dawk li jixtiequ jattendu għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar it-Tnejn 14 ta’ Awwissu, lejlet Santa Marija. Dawk li huma interessati u jixtiequ jattendu ghandhom ikellmu lil Joe Micallef (Legion of Mary) sal-11 ta’ Awwissu.

Adorazzjoni u Kurunella tal-Ħniena Divina

Nhar il-Ħamis, 10 ta’ Awwissu fis-sitta ta’ filgħaxija, qabel il-quddiesa ikun hawn nofs siegħa adorazzjoni li fiha tingħad il-kurunella tal-Ħniena Divina.

Ħarġa għal Għawdex

Għad fadal ftit postijiet għall-ħarġa għal Għawdex li se ssir nhar l-Erbgħa li ġej 9 ta’ Awwissu. Il-private titlaq fis-7.00am minn ħdejn il-posta. Min jixtieq jattendi għandu javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Ġabra Speċjali

Il-Ħadd 6 ta’ Awwissu huwa l-ewwel Ħadd tax-Xahar, u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Philip Borg, Antonia Vassallo u Mario Vella, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply