Għid il-Ħamsin – Sena A

L-Ewwel Tqarbina

Il-Ħadd, 28 ta’ Mejju fid-9.30am u fil-5.00pm ikollna l-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tad-9.30am se ssir fis-Sala tad-Domus.

Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn adorazzjoni quddiem l-Ewkaristija, li tintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa San Filep

Nhar il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju, nagħtu bidu għall-festa ta’ San Filep bil-ħruġ tal-vara min-niċċa. Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa li tiftaħ il-festi u fit-7.45pm isir il-ħruġ solenni. Dakinhar issir ġabra speċjali għall-ispejjeż tal-festa.

Sejħa għar-reffiegħa

Infakkru li dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jgħaddu l-applikazzjoni lill-Arċipriet sa nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Ġunju.

Fuljett tal-Festa

Matul dawn il-ġranet se jitqassam il-fuljett tal-festa. Miegħu se jitqassam l-envelop biex nagħmlu l-offerta tagħna għall-festa. Nappellaw għall-ġenerożita’ tagħkom fl-għotjiet li tagħtu biex inkopru l-ispejjeż tal-festa. L-envelops mhux se jinġabru mill-helpers, imma nistednukom tixħtuhom fil-kaxxi li hawn quddiem l-altar. Nitolbu lill-helpers jieħdu l-kopji tal-fuljett mis-Sagristija flimkien mal-envelops.

Trasport għall-anzjani għall-quddiesa tal-festa

Dawk li għandhom xi anzjani li jixtiequ jiġu għall-quddiesa speċjali għalihom fil-ġimgħa tal-festa, it-Tlieta 6 ta’ Ġunju, fid-9.30am, u għandhom bżonn trasport, nitolbu lil xi ħadd mill-familjari jagħtuna isimhom fis-Sagristija. Dawk ukoll li għandhom xi qraba emigranti li se jkunu fostna fil-jiem tal-Festa, nitolbukom ukoll li tgħaddu l-ismijiet tagħhom fis-Sagristija.

Ħarġa għal Għawdex

It-Tlieta 20 ta’ Ġunju se ssir ħarġa għal Għawdex b’quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Il-private titlaq fis-7.00am minn ħdejn il-Posta. Min hu interessat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Gejtu Coleiro, Joseph Zahra u Emanuel Attard, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply