Għid il-Ħamsin – Sena B

L-Ewwel Tqarbina

Nifirħu lit-tfal tal-parroċċa tagħna li qed jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nitolbu għalihom ħalli jkomplu jikbru fl-imħabba tagħhom lejn Ġesù Ewkaristija.

Festa San Filep

Nhar il-Ħadd nagħtu bidu għall-festa ta’ San Filep bil-ħruġ tal-vara min-niċċa. Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa li tiftaħ il-festi u fit-7.45pm isir il-ħruġ solenni. Dakinhar issir ġabra speċjali b’riżq il-festa.

Ġabra għall-Festa

Matul dawn il-ġranet għandu jasal il-fuljett tal-festa. Il-helpers ħa jkunu infurmati sabiex eventwalment jieħdu l-kopji tagħhom mis-sagristija. Mal-fuljett se jitqassam l-envelop biex nagħmlu l-offerta tagħna għall-festa. Min jixtieq jagħmel offerta għall-festa ġentilment mitlub jitfagħha fil-kaxxi li hawn quddiem l-altar jew jgħaddiha lil xi ħadd mis-saċerdoti. L-offerti tagħkom huma apprezzati sabiex inkopru l-ispejjeż tal-festa.

Adorazzjoni

It-Tlieta 21 ta’ Mejju, fil-Kappella ta’ San Ġużepp, fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġa

Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju, il-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa għall-koppji miżżewġa. Il-laqgħa se ssir fis-sala għand is-sorijiet u tibda fis-7.00pm. Imexxi l-laqgħa n-Nutar Dr Philip Ellul.

Għinuna għall-qraba anzjani jew emigranti għall-quddiesa tal-Festa

Infakkru biex jekk min għandu xi qraba anzjani li jixtiequ jiġu għall-quddiesa speċjali għalihom fil-ġimgħa tal-festa, it-Tlieta 28 ta’ Mejju, fl-10.00am, u għandhom bżonn trasport, xi ħadd mill-familjari jagħtuna isimhom u d-dettalji tagħhom fis-sagristija. Dawk ukoll li għandhom xi qraba emigranti li se jkunu fostna fil-jiem tal-festa, nitolbukom ukoll sabiex tgħaddu l-ismijiet tagħhom fis-sagristija.    

Nitolbu għal ħutna Lea Micallef u Marianna Tanti, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.