Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Santa Marija

It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Illum/Għada l-Ħadd, lejlet il-festa filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-7.00pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp, għand is-Sorijiet.

Ħarġiet kull nhar ta’ Ħamis

Qed jiġu organizzati attivitajiet u ħarġiet kull nhar ta’ Ħamis mill-Grupp Kelma tal-Ħajja tal-parroċċa tagħna. Dawk interessati li jattendu, jikkuntattjaw lil Ms Carmen Cilia.

Nitolbu għal ħutna Inez Chircop u Doris Grima, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply