Ħadd il-Palm – Sena B

Il-Ġimgħa Mqaddsa

Qiegħdin nagħtu bidu għall-aqwa ġimgħa fil-ħajja tal-Knisja, il-Ġimgħa Mqaddsa.

  • Nhar il-Ħamis, Ħamis ix-Xirka, il-Knisja Arċipretali tiftaħ mis-7:00am sat-8:30am għal talb privat, u mis-6:00pm sas-7:00pm. Tqarbin ma jsirx.
  • Nhar il-Ġimgħa il-Kbira, il-Knisja Arċipretali tiftah mis-7:00am sal-10:00pm għal talb privat. Tqarbin ma jsirx.
  • Sibt il-Għid, il-Knisja Arċipretali tiftaħ mis-7:00am sat-8:30am għal talb privat. Tqarbin ma jsirx.
  • Ħadd il-Għid, Il-Knisja Arċipretali tiftaħ mis-7:00am sal-10:00am għal talb privat. Tqarbin isir għal min jixtieq f’ħinijiet varji.

Nitolbu għall-ħutna Mary Chircop, Emanuel Abela, Joseph Xuereb, Paul Zammit u Karmnu Attard li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il- ġimgħa. Agħtihom o Mulej id-dawl ta’ dejjem.

Leave a Reply