Ħdax-il Ħadd matul is-Sena A

Jum il-Missier

Qegħdin niċċelebraw Jum il-Missier. Il-quddiesa tad-9.30am tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji jattendu għaliha. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, iċ-ċimiterju jkun miftuħ mis-7.00am sat-3.30pm.

Ġimgħa ta’ Tagħlim

Minn nhar it-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju, se ssir il-Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mill-membri tal-MUSEUM fuq iz-zuntier tal-knisja. Il-laqgħat jibdew fis-7.00pm. Kulħadd huwa mistieden għal dawn il-laqgħat.

Adorazzjoni

It-Tlieta 20 ta’ Ġunju fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju, issir il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù fis-Santwarju.  Fis-6.15pm quddiesa solenni u wara ssir purċissjoni madwar is-Santwarju.

Illum nitolbu għall-missirijiet kollha: Sliem għalik Marija…, u għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem: Agħtihom, Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

Leave a Reply