Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Kors ta’ Kana

Infakkru lil dawk l-għarajjes li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin li huwa meħtieġ li jagħmlu l-Kors ta’ Kana. Idealment dan il-kors isir sentejn qabel it-tieġ. Fil-parroċċa tagħna l-kors se jibda nhar it-Tlieta, 27 ta’ Settembru, u jkompli matul ix-xahar ta’ Ottubru. Dawk il-koppji li jixtiequ jirreġistraw għall-kors huma mitluba li jiġu fl-Uffiċċju Parrokkjali fejn jingħataw aktar dettalji.

Adorazzjoni

Nhar ta’ Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni fis-6.30pm, qabel il-quddiesa, bit-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej.

Restawr tal-Koppla

Il-proġett tar-restawr tal-koppla miexi sew. Il-kontribuzzjonijiet li offrew diversi minnkom laħqu s-somma ta’ €16,800. Nirringrazzja lil kull min ta s-sehem tiegħu u nappella għall-ġenerożità tagħkom.

Leave a Reply