Il-Ħames Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-Griżma

It-Tlieta 7 ta’ Frar se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma f’Ottubru li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (fid-Domus) fis-7.00pm.

Festa ta’ San Pawl

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Jixraq li nqaddsu din il-ġurnata speċjali għalina l-Maltin billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun fis-6.00am, 7.00am, 8.00am u 9.30am filgħodu u fis-6.30pm filgħaxija.

Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar fil-quddiesa tal-5.30pm se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija. Sakemm ma jkunx avżat mod ieħor, il-magħmudija fil-quddiesa se tibda ssir kull tieni u raba’ Ħadd tax-xahar dejjen fil-quddiesa tal-5.30pm.

Quddiesa speċjali għall-Miżżewġin

Il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa flimkien mal-Azzjoni Kattolika Nisa qiegħdin jistiednu lill-koppji miżżewġin għal quddiesa speċjali għalihom il-Ġimgħa 17 ta’ Frar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Dakinhar tingħata tifkira tal-okkażjoni.

Coffee Morning

It-Tlieta 14 ta’ Frar se jsir Coffee Morning b’risq il-Knisja fis-sala tas-sorijiet. Biljetti mingħand il-helpers tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Kate Saliba, Mario Farrugia u Filippa Micallef, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply