Il-Ħames Ħadd matul is-Sena ċ

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp

It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fl-10.00am issir Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, immexxija mis-Soċju tal-MUSEUM Joe Fenech.

Laqgħa grupp Padre Pio

It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fl-4.30pm jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda bil-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Laqgħa għall-adolexxenti

It-Tlieta, 8 ta’ Frar, fis-7.00pm imiss laqgħa oħra għall-adolexxenti li qegħdin Form 2. Din id-darba l-laqgħa se ssir fis-Sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Vestizzjoin Abbatini

L-Erbgħa 9 ta’ Frar se ssir il-Vestizzjoni ta’ 13-il tifel u tifla bħala abbatini. 10 minnhom se jkunu qegħdin jingħaqdu mal-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa għall-ewwel darba.

Festa ta’ San Pawl

Il-Ħamis 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Jixraq li nqaddsu din il-ġurnata speċjali għalina l-Maltin billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun fis-6.00am, 7.00am, 8.00am u 9.30am filgħodu u fis-6.30pm filgħaxija.

Laqgħa għall-miżżewġin

Il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa qed tistieden lill-koppji miżżewġin nhar l-Erbgħa 16 ta’ Frar fis-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Dakinhar tal-okkażjoni tingħata tifkira.

Nitolbu għal ħutna Carmen Vassallo, Emanuel Sciberras, Salvu Dimech u ċ-ċkejken Noel Żammit, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply