Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena A

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta 9 ta’ Mejju fl-4.30pm jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tkun bil-quddiesa.

Festa San Ġorġ Preca

It-Tlieta wkoll niċċelebraw il-festa ta’ San Ġorġ Preca. Fis-6.15pm nibdew b’feature dwar il-qaddis u wara tkompli l-quddiesa animata mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Inawgurazzjoni Kwadru tal-Erwieħ

L-Erbgħa 10 ta’ Mejju wara l-quddiesa ta’ filgħaxija issir l-inawgurazzjoni tal-Kwadru tal-Erwieħ wara r-restawr.

Festa Liturġika San Filep

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Mejju, niċċelebraw il-festa liturġika tal-Patrun tagħna San Filep. Fid-9.30am ikun hawn quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja u wara ssir purċissjoni mit-tfal sal-iskola. Fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar, waqt li fis-6.30pm ikollna l-quddiesa solenni tal-festa mmexxija minn Mons. Frans Abdilla. Fi tmiem il-quddiesa tingħad il-Litanija, titkanta l-Antifona lil San Filep u tingħata l-Barka Sagramentali.

Jum l-Omm

Nhar il-Ħadd 14 ta’ Mejju se niċċelebraw Jum l-Omm u għalhekk il-quddiesa tad-9.30am se tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji bit-tfal biex jieħdu sehem. Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ is-Sibt u l-Ħadd mis-7.00am sat-3.30pm.

Ħarġa għall-Marsaskala

Nhar it-Tlieta 16 ta’ Mejju se ssir ħarġa għal Marsaskala. Tibda b’quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Wied il-Għajn u wara attività soċjali. Tluq fid-9.00am minn ħdejn il-Posta. Dawk li huma interessati, ikellmu lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-Fundraising.

Reffiegħa Festa San Filep

Infakkru li dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola fis-sagristija u magħha jippreżentaw kopja tal-ID card. Jekk hawn min se jieħu sehem fil-purċissjoni ta’ San Filep nhar il-festa hu mitlub ikellem lill-Arċipriet sal-14 ta’ Mejju.

Ġabra għall-Karita’

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-Karità kienet ta’ €2,150. Grazzi lil kulħadd.

Nitolbu għal Ġużu Agius, Mikiel Pace u Ġużeppa Gatt, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply