Il-Ħames Ħadd tar-Randan – Sena B

Solennita’ ta’ San Ġużepp

It-Tlieta 19 ta’ Marzu niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġuzepp. Il-quddiesa tat-8.00am tkun dik tal-festa u fiha ssir il-professjoni tal-fratelli l-ġodda. Dawk li jixtiequ jinkitbu fil-fratellanza huma mitluba jiktbu isimhom fis-sagristija. Fl-10.00am, fil-kappella tas-Sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech. Filgħaxija ikun hawn riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jmexxiha Rev. Malcolm. Din id-darba se ssir fis-6.00pm qabel il-quddiesa.

Via Matris

Nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Marzu fis-6.00pm ikun hawn meditazzjoni fuq id-Duluri tal-Madonna (Via Matris) qabel il-quddiesa.

Seba’ Kelmiet ta’ Marija

Il-Ħamis, 21 ta’ Marzu, lejlet il-festa tad-Duluri, ikun hawn il-Qrar mis-5.45pm ’il quddiem. Fis-6.00pm ikun hawn adorazzjoni b’riflessjonijiet fuq is-Seba’ Kelmiet ta’ Marija.

Festa tad-Duluri

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Marzu niċċelebraw il-festa tad-Duluri ta’ Marija Santissima. Il-quddies filgħodu jkun fis-6.00am, fis-7.00am u fit-8.00am. Fil-5.00pm ikun hawn il-Qrar u fil-5.30pm quddiesa bil-kant. Wara l-quddiesa, fis-6.15pm joħroġ il-Pellegrinaġġ bix-xbiha tad-Duluri li se jgħaddi minn Triq Sciortino, Triq Frans Sammut, Triq il-Kbira u l-Pjazza. Għas-7.30pm, wara l-pellegrinaġġ, ikollna quddiesa oħra.

Bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ħadd nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-Tifkira Solenni tad-Daħla ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm. Fid-9.00am issir iċ-ċerimonja tat-tberik taż-żebbuġ f’Misraħ l-Isptar u wara ssir purċissjoni sal-Knisja fejn tkompli l-quddiesa. Inħeġġu lit-tfal sabiex jieħdu sehem, u jekk jixtiequ, jistgħu jilbsu lbies ta’ tfal Lhud.

Biex tkunu tistgħu ssegwu aħjar il-programm tal-Festi tal-Għid, tistgħu tieħdu leaflet bid-dettalji u l-ħinijiet intom u ħerġin minn ħdejn il-bibien tal-knisja.

Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju

Minn nhar il-Ġimgħa, Festa tad-Duluri, sal-Ġimgħa l-Kbira, is-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika jorganizza Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Aħna mħeġġin nagħmlu xi offerta, li tkun frott ta’ xi sagrifiċċju personali, biex ngħinu persuni u familji fil-bżonn. L-offerti għandhom jintefgħu fil-kaxxa li hawn ħdejn il-presbiterju tal-Knisja Arċipretali.

Nitolbu għal Angela Ciantar u Catherine Muscat li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply