Il-Ħames’ Ħadd tar-Randan – Sena B

Ħin għat-Talb

Il-Knisja arċipretali qed tkun miftuħa għat-talb privat mis-7.00am sat-8.30.am u mis-6.00pm sas-7.00pm.

Iċ-Ċenaklu jkun miftuh mis-7.00am sat-8.00pm

Ġbir ta’ Ħwejjeġ f’kundizzjoni tajba

Matul din il-ġimgħa fil-ħinijiet li se tkun mifuħa il-Knisja, wieħed jista’ jġib ħwejjeġ tajbin biex ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw. Dan il-ġbir ta’ ħwejjeġ se jkun ikkordinat mit-Taqsima tad-Djakonija  fil-parroċċi  ta’ Caritas Malta. Nappellaw li min għandu ħwejjeġ żejda u li jaħseb li mhux ser jagħmel użu minnhom, jista’ jippreżentahom biex jingħataw lil min hu fil-ħtieġa.

Jum id-Duluri

Nhar il-Ġimgħa, niċċelebraw il-jum għażiż tad-Duluri. Tkun ħaġa qaddisa jekk dakinhar insumu. Minn Jum id-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, għandna nosservaw ġimgħa ta’ sagrifiċċju. Għalhekk tistgħu tagħtu l-offerta tagħkom fil-kaxxi ta’ maġenb il-bibien ta’ barra.

Leave a Reply