Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Nhar it-Tlieta, 31 ta’ Jannar, se ssir laqgħa oħra għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus), fis-7.00pm. Importanti li l-ġenituri jattendu.

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej – Kandlora

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Frar nagħmlu l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, magħrufa bħala l-Kandlora. Fis-6.00pm ikun hawn l-adorazzjoni u fis-6.30pm quddiesa kantata li fiha jsir it-tberik tax-xemgħa.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija, li jintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Jum il-Ħajja

Il-Ħadd li ġej, 5 ta’ Frar, jiġi ċċelebrat Jum il-Ħajja. F’din l-okkażjoni, il-Malta Unborn Child Platform, fergħa fi ħdan il-Moviment ta’ Kana, se torganizza quddiesa fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-11.00am, immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi.

Nitolbu għal ħutna Carmel Vancell, Angela Baldacchino u Joseph Debono, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply