Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa tal-Kandlora

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Frar nagħmlu l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, magħrufa bħala l-Kandlora. Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa kantata u fiha jsir it-tberik tax-xemgħa.

Adorazzjoni

Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ħadd.

Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xaħar, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn adorazzjoni quddiem l-Ewkaristija, li tintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa ta’ San Blas

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Blas, li l-Knisja tiċċelebra matul din il-ġimgħa, nhar il-Ħadd 6 ta’ Frar se ssir quddiesa f’nofsinhar fil-kappella dedikata lilu fil-limiti tal-parroċċa.

Nitolbu għal ħutna Ġużeppa Mifsud u Ġużi Bonnici, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *