Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena B

Laqgħat Grupp Kelma tal-Ħajja, Grupp Padre Pio

It-Tlieta 12 ta’ Marzu jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-Sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju.

Riflessjoni fuq il-Vanġelju

Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, it-Tlieta 12 ta’ Marzu ssir ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd.

Adorazzjoni tas-Salib

Il-Ħamis, 14 ta’ Marzu, fis-6.00pm, fil-Knisja Arċipretali se jkun hawn ċelebrazzjoni u fiha ssir l-adorazzjoni tas-salib. It-tema se tkun “Is-salib li fuqu Kristu ta hajtu għalina”. Waqt il-ħin tal-adorazzjoni se jkun hawn is-saċerdoti għall-qrar. Wara l-adorazzjoni, għas-6.45pm, ikun hawn il-quddiesa.

Festa tar-Redentur

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu, nagħmlu l-festa devozzjonali tar-Redentur. Fis-6.00pm joħroġ il-pellegrinaġġ bix-xbiha ta’ Ġesù Redentur u kif jintemm il-pellegrinaġġ, għas-7.00pm, tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Il-pelleġrinaġġ se jgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq il-Kbira, Triq Frans Sammut, Triq Dun Mikiel Scerri, Triq id-Duluri, Triq Pawlu Balzan, Triq it-Twila, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep.

Dramm tal-passjoni

Minn nhar il-Ġimgħa 15 sat-Tnejn 18 ta’ Marzu kuljum, fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni. Biljetti mis-Sala stess mit-8.00pm ’il quddiem.

Sejħa għal ‘Helpers’ għall-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Għad għandna bżonn persuni li lesti jgħinu fl-andament tal-purċissjoni u għal darb’oħra nagħmlu sejħa biex it-tfal jieħdu sehem. Għal dawk li jixtiequ, għad fadal ukoll xi lbiesi. Wieħed għandu jinkiteb fil-maħżen ta’ wara l-knisja, il-Ħadd filgħodu mill-10.00am sa nofsinhar.

Fratellanza San Ġużepp

Infakkru li dawk li jixtiequ jinkitbu fil-Fratellanza ta’ San Ġużepp huma mitluba jinkitbu fis-sagristija. Il-professjoni tal-fratelli l-ġodda se ssir nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, Festa ta’ San Ġużepp, fil-quddiesa tat-8.00am.

Pellegrinaġġ Redentur tal-Isla

Se jsir pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla, il-Ħamis 21 ta’ Marzu, tluq fid-8.45am minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħuna Victor Bonnici li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply