Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena Ċ

Eżerċizzji Spiritwali għall-Koppji

Minn nhar it-Tnejn, 28 ta’ Marzu, jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Fr Kevin Schembri.

Ħinijiet tal-Quddies

Qed naqilbu għal ħin tas-sajf. Għal din il-ġimgħa, il-quddiesa ta’ filgħaxija tibqa’ fis-6.30pm. Minn nhar is-Sibt li ġej jinbidel il-ħin tal-quddies għall-5.30pm u s-7.00pm.

Adorazzjoni fil-Parroċċa

Il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm bit-tema “L-Akbar Imħabba”, b’rabta ma’ dan iż-żmien tar-Randan.

Festa tar-Redentur

Il-Ġimgħa nagħmlu l-festa devozzjonali tar-Redentur. Minħabba li nkunu għadna ma nistgħux nagħmlu l-pellegrinaġġ, fis-5.45pm se ssir il-meditazzjoni tal-Via Sagra u wara, fis-6.30 pm, issir il-quddiesa tar-Redentur.

Festa tad-Duluri

Il-Ġimgħa ta’ wara niċċelebraw il-festa tad-Duluri ta’ Marija Santissima. Il-pellegrinaġġ bix-xbiha ta’ Marija Addolorata se jsir nhar Ħadd il-Palm filgħaxija, minħabba li minn dakinhar se jkun rilaxxati r-restrizzjonijiet marbutin mal-Covid 19.

Żjara tal-Papa f’Malta

Is-Sibt filgħodu jasal Malta l-Q.T. il-Papa Franġisku. Waqt li se nkunu nistgħu nsegwu l-avvenimenti ta’ din iż-żjara fuq il-mezzi tax-xandir u t-televiżjoni, tkun ħaġa sabiħa li nagħtuh merħba, speċjalment jekk ikun se jgħaddi mill-viċinanzi tagħna. Minħabba li l-Ħadd filgħodu, aħna s-saċerdoti mistennija li nieħdu sehem fil-quddiesa li l-Papa se jiċċelebra fuq il-Fosos, l-aħħar quddiesa filgħodu tkun tat-8.00am. Infakkar li filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm, u fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’ jkun hemm quddiesa fis-6.30pm.

Dawk kollha li nkitbu biex imorru għall-quddiesa tal-Papa bit-trasport li qed norganizzaw mill-parroċċa, navżawhom li se nitilqu minn ħdejn il-Posta fit-8.15am.

Infakkar li l-Ħamis 7 ta’ April se jsir pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Applikazzjonijiet għar-Reffiegħa

Qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għal dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira fil-postijiet tal-Knisja jew jagħmlu forċina. L-applikazzjonijiet jinġabru mis-sagristija. Għad fadal xi postijiet għal dawk it-tfal li jixtiequ jieħdu sehem. Ir-reġistrazzjoni issir fil-maħżen fil-ħinijiet indikati.

Nitolbu għal ħutna Anna Borg u Doris Cortis, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply