Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 21 ta’ Frar  jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-sala tas-Sorijiet fid-9.30am. Fl-10.00am ikun hemm adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp animata mis-Superjur Joe Fenech.

Ras ir-Randan

L-Erbgħa 22 ta’ Frar  nagħtu bidu għaż-żmien tar-Randan. Fil-quddies kollu ssir iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm jibda pellegrinaġġ bis-Salib u wara ssir quddiesa konċelebrata. Infakkar li nhar Ras ir-Randan għandu jiġi osservat bħala jum ta’ sawm u astinenza. Ħaġa sabiħa wkoll li matul il-ġimgħat tar-Randan wieħed jimpenja ruħu biex jitlob iżjed, jagħmel xi sagrifiċċju personali u jagħmel xi forma ta’ karita’.

Matul iż-żmien tar-Randan, kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa, tingħad it-talba tal-Via Sagra fis-6.00pm, qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Adorazzjoni

Il-Ħamis 24 ta’ Frar fis-6.00pm issir adorazzjoni qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Ġbir għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja

L-offerti li għaddewlna diversi persuni b’riżq il-fond tal-Caritas għal dawk li ntlaqtu mit-terremot fit-Turkija u s-Sirja, laħqu s-somma ta’ €4,265.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għandhom jinkitbu minn dan il-Ħadd 19 ta’ Frar bejn l-10.00am u nofsinhar fil-post ta’ wara l-knisja.

Nitolbu għal Emanuel Farrugia, Annunziata Abela u George Spiteri, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply