Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

Bake Sale b’risq il-Missjoni

F’dan il-weekend fuq iz-zuntier qed isir Bake Sale b’risq il-missjoni li se jagħmlu grupp ta’ ħmistax-il żagħżugħ u żagħżugħa mill-parroċċa tagħna, flimkien ma’ Fr Mario Dimech, ġewwa Durres, l-Albanija, fis-sajf li ġej. Huma se jkunu qed jgħinu lill-Patrijiet Dumnikani Maltin fi proġetti edukattivi u soċjali. Ħaġa sabiħa li ngħinuhom f’din l-inizjattiva.  

Laqgħa Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta 14 ta’ Frar fl-4.30pm ikun hawn il-laqgħa tal-Grupp ta’ San Piju li tinkludi fiha quddiesa. Imexxi Fr Philip Cutajar.

Quddiesa Speċjali għall-Koppji

Infakkru li nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Frar se ssir quddiesa speċjali għall-koppji miżżewġin li qed tiġi organizzata mill-Kummissjoni Familja tal-parroċċa, flimkien mal-Azzjoni Kattolika Adulti. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Fi tmiem il-quddiesa, il-koppji jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Ġabra b’risq is-Seminarju

Fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir il-ġabra li nagħmlu kull sena b’riżq is-Seminarju, il-post li jagħti formazzjoni lil dawk li jkunu qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju. Hu dmir tagħna li ngħinu lis-Seminarju u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Bħalma tafu, il-Caritas waqqfet fond biex ngħinu lill-popli tat-Turkija u s-Sirja li ġew milquta mit-terremot. Min jixtieq jikkontribwixxi jista’ jgħaddi l-offerta lil xi ħadd minna s-saċerdoti biex imbagħad ngħadduhom lill-Caritas.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,532. Nirringrazzjawkom tas-sostenn u l-għajnuna li dejjem tagħtu lill-Knisja.

Nitolbu għal ħutna Martina Attard, Marlene Azzopardi u Saviour Mizzi, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply