Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Adorazzjoni fil-Knisja Parrokjali

Il-Ħamis 24 ta’ Frar, fis-6.00pm jkun hemm adorazzjoni qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ħadd.

Laqgħa għall-Adolexxenti (Form 2)

Il-Ħamis 24 ta’ Frar, fis-7.00pm ikun hemm laqgħa għall-adolexxenti li qiegħdin Form 2, fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jattendi għal-laqgħa ta’ nhar il-Ħamis.

Il-grupp taż-Żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija

Dan il-grupp jiltaqgħu kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7.00pm, u se jorganizzaw hike nhar il-Ħadd 27 ta’ Frar. Min hu interessat f’din l-attività u jixtieq jipparteċipa magħhom jista’ jsib aktar informazzjoni fuq in-noticeboards tal-Knisja jew fuq il-paġna tal-Facebook tal-parroċċa.

Purċissjoni Ġimgħa l-Kbira

Kif kien imħabbar dan l-aħħar, jekk is-sitwazzjoni tal-Covid-19 tibqa’ taħt kontroll, il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira se ssir bħas-soltu fil-15 ta’ April. Min jixtieq jieħu sehem għandu jkellem lil Pawlu Azzopardi mill-Ħadd 20 ta’ Frar. Il-kitba ssir fil-maħżen tal-Ġimgħa l-Kbira f’dawn il-ġranet u ħinijiet:

  • l-Ħadd bejn id-9.00am u nofsinhar;
  • I-Tlieta u l-Ħamis bejn is-6.00pm u t-8.00pm.

L-organizzazzjoni kollha tal-purċissjoni ssir skont kif jippermettu l-linji gwida u l-istruzzjonijiet mogħtija mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika.

Ġabra b’riżq is-Seminarju

Fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir il-ġabra li nagħmlu kull sena b’riżq is-Seminarju, il-post li jagħti formazzjoni lil dawk li jkunu qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju. Hu dmir tagħna li ngħinu lis-Seminarju u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Nitolbu għal oħtna Giovanna Zammit li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply