Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Frar, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja, fid-9.30am, fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Quddiesa għall-Miżżewġin

Nhar l-Erbgħa, il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa, flimkien mal-Azzjoni Kattolika Adulti, qed tistieden lill-koppji miżżewġin għall-quddiesa tas-6.30pm, organizzata b’mod speċjali għalihom. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Fi tmiem il-quddiesa, il-koppji jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Adorazzjoni

Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ħadd.

Għoti tad-Demm

Il-Ħadd, 13 ta’ Frar, bejn it-8.30am u s-1.00pm se jkun hawn il-Mobile Blood Donation Unit maġenb iz-zuntier. Ikun ġest tassew sabiħ u ġeneruż li min jista’ jagħti d-demm u b’hekk ikun qiegħed jgħin lil min jinsab marid jew ikun qiegħed jirċievi trattament speċjali minħabba saħħtu. Importanti li min jersaq biex jagħti d-demm jippreżenta l-karta tal-identità.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,300. Nirringrazzjawkom tas-sostenn u l-għajnuna li dejjem tagħtu lill-knisja.

Nitolbu għal ħutna Albert Cachia, Gladys Teuma, Maria Vassallo u Anna Vella, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply