Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena A

Jum l-Omm

Qegħdin niċċelebraw Jum l-Omm. Il-quddiesa tad-9.30am se tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Infakkru li ċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ mis-7.00am sat-3.30pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta 16 ta’ Mejju, fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Ħarġa għas-Seminarju

Il-Ħamis 18 ta’ Mejju filgħodu, se ssir ħarġa li tibda b’quddiesa fil-Kappella tas-Seminarju b’talb għall-ommijiet ħajjin u mejtin, u wara tkompli l-ħarġa sal-Imġarr. Min jixtieq jattendi jkellem lil Carmen Cilia.

Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Il-Ħamis 18 ta’ Mejju wkoll, se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina dan ix-xahar. Il-laqgħa se ssir fid-Domus fis-7.00pm.

Reffiegħa Festa San Filep

Nerġgħu nfakkru li dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola fis-sagristija u jippreżentaw kopja tal-Karta tal-Identità. Qed issir sejħa għal dawk il-fratelli li jixtiequ jakkumpanjaw fil-purċissjoni nhar il-festa. Min hu interessat għandu javviċina lill-Arċipriet.

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies għax-xhur ta’ bejn Lulju u Diċembru, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Ġabra għall-Knisja

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-knisja kienet ta’ €1,624. Grazzi lil kulħadd.

F’din il-ġurnata speċjali ta’ Jum l-Omm, nitolbu għall-ommijiet kollha u niftakru f’dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.

Leave a Reply