It-Tielet Ħadd matul is-Sena Ċ

Laqgħat għaż-Żgħażagħ fiċ-Ċentru ta’ Warda

Nhar l-Erbgħa se jerġgħu jibdew il-laqgħat tal-Grupp taż-Żgħażagħ li għalihom mistednin żgħażagħ minn Form 3 (Year 9) ’il fuq. Il-laqgħa tibda fis-7.30pm fiċ-Ċentru Ta’ Warda.

Se nibdew ukoll grupp ġdid għall-adolexxenti li rċevew il-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li għadda, jiġifieri dawk li twieldu fis-sena 2009 (Form 2). L-ewwel laqgħa għal dan il-grupp se ssir nhar il-Ħamis li ġej fis-7.00pm fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Għal iktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech. 

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li se jagħmlu Griżma tal-Isqof

Nhar il-Ġimgħa se ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk li se jagħmlu l-Griżma din is-sena. Il-ħin ikun fis-7.00pm u l-laqgħa ssir fil-Knisja Arċipretali.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Nhar il-Ġimgħa l-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa oħra għall-koppji miżżewġin fis-7.00pm fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Il-kelliem se jkun in-Nutar Philip Ellul.

Tqarbin għall-pazjenti fl-isptar

Għal dawk kollha li għandhom xi ħadd li jinsab marid u qiegħed l-isptar, ninfurmakom li kemm-il darba pazjent ikun jixtieq jirċievi t-tqarbin kemm idum fl-isptar, ikun meħtieġ li hu stess jitlob lil xi ħadd mill-infermiera biex isejjaħ wieħed mis-saċerdoti li jservu fl-isptar ħalli jqarbnuh.

Restawr fuq il-Koppla

Navża uffiċjalment li l-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal-Arċidjoċesi, wara li laqgħet l-applikazzjonijiet għax-xogħol ta’ restawr fuq il-koppla, għażlet il-Kumpanija Agius Stone Works biex tagħmel dan ix-xogħol. Huwa stmat li l-ispiża se tlaħħaq madwar €145,000. Il-fondi allokati għal dan il-proġett ikopru 80% ta’ din l-ispiża, filwaqt li l-20% l-oħra, li huma madwar €30,000, jitħallsu mill-parroċċa. Filwaqt li nittama li ma jdumx ma jinbeda x-xogħol, nappella ħafna għall-ġenerożità tagħkom. Proġetti oħra li se nkunu qegħdin naħdmu fuqhom fil-futur qrib huma r-restawr tal-kwadru tal-Erwieħ li hu stmat madwar €17,000, kif ukoll it-titjib fis-sistema tas-sound tal-Knisja Arċipretali, bi spiża ta’ madwar €5,000.

Nitolbu għal oħtna Carmela Agius li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply