It-Tielet Ħadd tal-Għid – Sena A

Attivita’ għat-Tfal

Nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Ħamis (24, 25 u 27 ta’ April) se ssir attività fil-Knisja Arċipretali għat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-ħin ikun fil-5.30pm. Inħeġġu lill-ġenituri biex iġibu lil uliedhom fil-ġurnata indikata lilhom miċ-Ċentru fejn jattendu d-duttrina.

Jum il-Karita’

Nhar il-Ħadd li ġej id-Djoċesi ta’ Malta tiċċelebra Jum il-Karità. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja permezz ta’ Djar u Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Ġita għall-Polonja

Dawk li nkitbu għall-ġita li se ssir f’Awwissu għall-Polonja, jew dawk li huma interessati li jibbukkjaw għaliha, huma mitluba jkellmu lill-Arċipriet.

Nitolbu għal ħutna Mary Ciantar, Ġuża Borg u Jane Farrugia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply