It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena B

Quddiesa għaż-zgħażagħ

Il-Ħadd, 3 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Eżerċizzji għall-Koppji

Minn nhar it-Tnejn 4 ta’ Marzu jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Bro Miguel Zammit OFM Cap.

L-Ewwel Qrara għall-bniet

Nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal bniet li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Infakkru li dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għandhom jinkitbu fil-post tas-soltu wara l-knisja, il-Ħadd mill-10.00am sa nofsinhar.

Nixtiequ nagħmlu sejħa b’mod speċjali għat-tfal biex jieħdu sehem.

Għandna bżonn ukoll l-għajnuna ta’ persuni li jkunu jistgħu jgħinu fl-andament tal-purċissjoni bħala helpers. Napprezzaw ħafna l-għajnuna ta’ kull min jista’ joffri sehmu.  

Lejl ta’ Qima

L-Azzjoni Kattolika ser torganizza Lejl ta’ Qima, minn nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu fis-7.30pm sas-Sibt filgħodu; 12-il siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Kappella ta’ San Mattew tal-Maqluba, il-Qrendi.

Dramm tal-Passjoni

Fil-15, 16, 17 u 18 ta’ Marzu, fit-Teatru Dun Mikiel Xerri (Sala Parrokkjali) se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni bl-isem “Kuraġġ … Jien Hawn Ħdejk”. Biljetti mis-Sala Parrokkjali stess, kuljum mit-8.00pm ’il quddiem.

Coffee Morning

It-Tlieta 12 ta’ Marzu se jsir Coffee Morning b’riżq il-knisja, fis-sala tas-sorijiet. Booking għand il-membri tal-grupp tal-fundraising.

Ġita organizzata mill-Parroċċa

Hemm il-ħsieb li lejn l-aħħar ta’ Ġunju l-parroċċa torganizza tour għas-Serbian Lakes & Mountains. Min hu interessat ikellem lill-Arċipriet.

Leave a Reply