It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena Ċ

Ħamsin Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali

Is-Sibt, 19 ta’ Marzu, Dun Frans Bonnici u Dun Salvinu Micallef qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tagħhom. Il-Ħadd mistednin ningħaqdu magħhom fil-quddiesa tat-8.00am biex inroddu ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju. Nifirħulhom u nawgurawlhom aktar ħidma pastorali fejjieda.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ

Nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm (il-Ħadd) li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Adorazzjoni

Il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm b’riflessjoni bit-tema “Quddiem il-Kurċifiss” adattata għal dan iż-żmien tar-Randan.

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt fid-9.00am fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal subien.

Eżerċizzi għall-Koppji

Mit-Tnejn 28 ta’ Marzu jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Fr Kevin Schembri.

Pellegrinaġġ Redentur ta’ l-Isla

Il-Ħamis 7 ta’ April se jsir pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Tluq minn ħdejn il-Posta fid-8.45am. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Quddiesa tal-Papa fuq il-Fosos

Qed jiġi organizzat trasport għall-quddiesa tal-Papa fuq il-Fosos il-Ħadd 3 ta’ April filgħodu. Min hu interessat jinkiteb fis-sagristija. Infakkar li r-reġistrazzjoni u booking isiru online. Min ikollu diffikulta’ jkellimna fis-sagristija.

Purċissjoni Ġimgħa l-Kbira

Infakkar li dawk li jixtiequ jerfgħu jew jilbsu lbies ta’ persunaġġ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, għandhom jinkitbu fil-maħżen tal-Ġimgħa l-Kbira f’dawn il-ġranet u ħinijiet:

  • L-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-5.30pm sas-7.30pm;
  • Il-Ħadd mid-9.30am sa nofsinhar.

Nitolbu għal ħutna Maria Micallef, Pauline Vella, Carmelo D’Amato u Catherine Attard, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply