It-Tieni Ħadd matul is-Sena A

Ġingħa ta’ Talb għall-għaqda fost il-Knejjes

Minn nhar l-Erbgħa 18 sal-25 ta’ Jannar tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara mad-dinja kollha. L-Adorazzjoni tal-Ħamis li ssir fil-Knisja Arċipretali fis-6.00pm tkun bl-intenzjoni biex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom. Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar se jsir Servizz Ekumeniku fil-Knisja ta’ San Nikola (Tal-Erwieħ) il-Belt, fis-6.30pm, b’rabta ma’ din il-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-Knejjes.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta 17 ta’ Jannar jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am. Din il-laqgħa se ssir fis-sala ta’ isfel għand is-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Fl-10.00am fil-kappella ta’ San Ġużepp ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxi is-Superjur Joe Fenech.

Jum il-Bibbja

Il-Ħadd 22 ta’ Jannar niċċelebraw Jum il-Kelma ta’ Alla (Jum il-Bibbja). Għalhekk qed nistiednu lit-tfal biex dakinhar iġibu l-Bibbja tagħhom magħhom għall-quddiesa tad-9.30am biex inberkuhom waqt il-quddiesa.

Nitolbu għal ħutna Carmen Saccasan Debono, Maryanne Formosa, Maria Curmi u Gemma Vella, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply