It-Tieni Ħadd matul is-Sena Ċ

Għaqda Nsara

Nhar it-Tlieta, 18 ta’ Jannar, tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda tal-Insara. Ejjew matul din il-ġimgħa, li tiġi mfakkra mad-dinja kollha, nitolbu sabiex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom.

Il-Ħadd, 23 ta’ Jannar , fil-quddiesa tal-10.00am se niftakru u nitolbu għall-Għaqda tal-Insara. Nistiednu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu. 

Laqgħa Grupp tal-Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta, 18 ta’ Jannar, jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.15am. Din il-laqgħa se ssir fis-sala ta’ isfel għand is-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali).

Adorazzjoni

Il-Ħamis ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel il-quddiesa, fuq it-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej.

Griżma tal-Isqof

Navżaw li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Griżma tal-Isqof din is-sena se jkunu f’dawn il-ġranet: is-Sibt 1 ta’ Ottubru 2022 filgħaxija, is-Sibt 8 ta’ Ottubru 2022 filgħaxija u l-Ħadd 9 ta’ Ottubru 2022 filgħodu u filgħaxija. Il-ġenituri qed jiġu mgħarrfa b’dawn id-dati miċ-Ċentri tad-Duttrina fejn jattendu t-tfal tagħhom.

Nitolbu għal ħutna Carmelo Bezzina, Victor Mifsud, Ġużeppi Camilleri, Maria Assunta Pisani, Angelus Attard u Dolores Delia, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply