It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali

Nhar it-Tnejn, 6 ta’ Diċembru jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

Festa tal-Kunċizzjoni

Nhar l-Erbgħa 8 ta’ Diċembru niċċelebraw is-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Għalkemm mhix festa kmandata, ikun jixraq li nieħdu sehem fil-quddiesa. Dakinhar fis-7.30am u fis-6.00pm se tingħad it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Il-quddies fil-Knisja Arċipretali ikun bħal nhar ta’ xogħol.

Kunċert fl-okkażjoni tal-150 sena tal-miġja tal-istata ta’ San Ġużepp

Nhar l-Erbgħa 8 ta’ Diċembru, fil-Knisja Arċipretali, fit-7.45pm (tmienja neqsin kwart ta’ filgħaxija) se jsir kunċert mill-Banda De Rohan fl-okkażjoni tal-150 sena mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġużepp fil-parroċċa u l-150 sena minn meta San Ġużepp ġie dikjarat Patrun tal-Knisja Universali. Waqt li se jkunu qegħdin jinżammu l-miżuri meħtieġa għas-sigurtà tas-saħħa, kulħadd huwa mistieden. 

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.00pm ikollna Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fuq it-tema tal-Liturġija tat-Tielet Ħadd tal-Avvent.

Laqgħa għall-għarajjes

Nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Diċembru, se ssir laqgħa għall-koppji għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla (2022). Il-laqgħa se ssir fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù fis-7.30pm. Jekk hawn xi koppji li ma rċevewx stedina, jistgħu jattendu xorta waħda.

Kitbiet ta’ Quddies

Infakkar li dawk li jixtiequ jiktbu quddies għall-għeżież tagħhom bejn Jannar u Ġunju tas-sena d-dieħla, għandhom ikellmu lil xi ħadd minna s-saċerdoti fis-sagristija.

Leave a Reply