It-tieni Ħadd tar-Randan – Sena B

Riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd u Adorazzjoni

Matul dawn il-ġimgħat tar-Randan ikomplu r-riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd kull nhar ta’ Tlieta wara l-quddiesa ta’ filgħaxija u l-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Frar imiss it-tieni laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-ħin ikun fis-7.00pm fis-Sala Parrokkjali (Domus).

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal subien li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. L-ewwel qrara għall-bniet tkun is-Sibt ta’ wara 9 ta’ Marzu.

Quddies Speċjali għaż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd li ġej 3 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Eżerċizzi għall-Miżżewġin

Mil-4 sat-8 ta’ Marzu se jsiru l-eżerċizzi għall-miżżewġin li se jmexxihom Bro Miguel Zammit ofm Cap. L-eżerċizzi jsiru fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Ġabra b’riżq is-Seminarju

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda fil-parroċċa tagħna b’riżq is-Seminarju kienet ta’ €3,700.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbria

Il-Ħadd bejn l-10.00am u nofsinhar tkompli l-kitba għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Volontarjat għaż-żgħażagħ fil-Peru

Bħala parroċċa se nkunu qed noffru esperjenza ta’ volontarjat għal żgħażagħ minn 18 sa 30 sena ġewwa l-Peru’ fis-sajf tas-sena d-dieħla (2025). Dawk iż-żgħażagħ li huma interessati għandhom jikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech sal-10 ta’ Marzu. Il-postijiet huma limitati.

Nitolbu għal ħutna Giovanna Vassallo, Maria-Dolores Cowles, Carmel Pace, Philip Chircop u Mariannna Bonanno, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply