It-Tieni Ħadd tar-Randan – Sena B

Eżerċizzi Spiritwali Għall-Koppji

Jibdew minn nhar it-Tnejn li ġej, fil- Knisja Arċipretali wara il-Quddiesa tas-6:30pm. Il-kors se jmexxieħ Fr Brendan Gatt. Inħeġġu lill-koppji biex ma jitilfux dan il-kors ta’ eżercizzi.

Kors ta’ Eżerċizzi Għal Kulħadd

Dan il-kors se jkun organizzat fil-Knisja Arċipretali bejn it-8 u t-12 ta’ Marzu, wara il-quddiesa tas-6:30pm. Imexxi dan il-kors Fr Reuben Micallef, Kappillan ta’ Pembroke.

Donazzjonijiet

L-Arċipriet jixtieq jirringrazzja erba’ benefatturi li b’donazzjonijiet separati matul din il-ġimgħa għaddewlna €700 għall-bżonijiet tal-parroċċa f’dan iż-żmien diffiċli . Grazzi u nitolbu għalihom.

Nitolbu għall-ħutna Filippa Zammit u Grace Cachia li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il- ġimgħa. Agħtihom o Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply