It-Tieni Ħadd tar-Randan – Sena Ċ

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali

Nhar it-Tnejn jiltaqa’ l-Kunsilll Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħa Grupp tal-Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta fid-9.30am jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Adorazzjoni

Il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm b’tema marbuta ma’ dan iż-żmien tar-Randan.

Festa Liturġika San Ġużepp

Nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu niċċelebraw il-festa ta’ San Ġużepp. Il-quddiesa tat-8.00am tkun dik tal-festa u fiha ssir il-professjoni tal-fratelli l-ġodda. Dawk li jixtiequ jinkitbu fil-fratellanza huma mitluba jiktbu isimhom fis-sagristija.

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt ukoll, fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal bniet li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt ta’ wara jkun hawn l-Ewwel Qrara għas-subien.

Ħamsin Sena Anniversarju

Dun Frans Bonnici u Dun Salvinu Micallef nhar is-Sibt li ġej se jkunu qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tagħhom b’quddiesa fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann il-Belt. L-għada l-Ħadd fit-8.00am se jiċċelebraw quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju flimkien. Ilkoll mistednin ningħaqdu magħhom f’din il-quddiesa.

Quddiesa Speċjzli għaż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd li ġej nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Reġistrazzjoni għall-pubbliku għall-Quddiesa tal-Q.T. Papa Franġisku

Min jixtieq li jkollu post bilqiegħda għall-quddiesa li se jiċċelebra l-Papa nhar il-Ħadd 3 ta’ April fuq il-Fosos tal-Furjana, għandu jirreġistra online hawn

Jekk persuna ma tafx tapplika online, isirulha arranġamenti min-naħa tal-parroċċa. Id-dettalji qegħdin fuq in-noticeboards u l-website tal-parroċċa.

Ġabra b’Risq is-Seminarju

Il-ġabra li saret b’risq is-Seminarju u l-formazzjoni tas-seminaristi kienet ta’ €3,228. Ir-Rettur tas-Seminarju jibgħat jirringrazzjana għall-offerta ġeneruża tagħna. Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda b’risq il-knisja kienet ta’ €1,418. Nirringrazzjawkom ħafna.

Nitolbu għal ħutna Charles Aquilina, Carmelo Gatt, Concetta Balzan u Felic Attard, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply