L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena Ċ

Bidu tal-Avvent

Fil-bidu ta’ dan iż-żmien tal-Avvent fil-quddiesa ta’ nhar il-Ħadd fl-10.00am, isir it-tberik tal-girlanda tal-avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda  magħhom ħalli titbierek.

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu xi quddies għall-qraba tagħhom bejn Jannar u Ġunju tas-sena li ġejja, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lis-saċerdoti. Il-prattika fil-parroċċa tagħna hija li fil-quddiesa ta’ filgħaxija jistgħu jissemmew sa erba’ intenzjonijiet u l-offerti li jingħataw ikunu għall-fond Karità tal-parroċċa. Fil-quddies l-ieħor kollu tibqa’ tinkiteb intenzjoni waħda.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.00pm ikollna Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fuq it-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej, li tkun tat-Tieni Ħadd tal-Avvent.

Coffee Morning bit-Tombla

It-Tlieta li ġej ikollna Coffee Morning bit-Tombla, fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali) fid-9.30am.

Hospice Malta

Illum fil-parroċċa tagħna se jkun hawn xi voluntiera mill-Hospice Malta  fuq iz-zuntier sabiex jilqgħu donazzjonijiet ħdejn il-bibien tal-knisja wara l-quddies. Hospice Malta tgħin ħafna persuni li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba mard u kura għall-kontra l-kanċer u toffri appoġġ lill-familji tagħhom. Inħeġġiġkom sabiex inkunu ġenerużi u ngħinu lil Hospice Malta mill-aħjar li nistgħu.

L-Ewwel Tqarbina 2022

Navżaw li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ewwel Tqarbina s-sena d-dieħla se jkunu f’dawn il-ġranet: is-Sibt 21 ta’ Mejju filgħaxija, il-Ħadd 22 ta’ Mejju filgħodu u filgħaxija u l-Ħadd 29 ta’ Mejju filgħodu. Il-ġenituri qed ikunu infurmati b’dawn id-dati miċ-Ċentri tad-Duttrina fejn jattendu t-tfal tagħhom.

Leave a Reply