L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena B

Adorazzjoni

It-Tlieta 20 ta’ Frar, fl-10.00am, fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech.

Riflessjoni fuq l-Evanġelju

Kull nhar ta’ Tlieta matul il-ġimgħat tar-Randan se tibda ssir riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jkun imiss. Din il-laqgħa mal-Kelma ta’ Alla se ssir fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Adorazzjoni matul ir-Randan

Kull nhar ta’ Ħamis fis-6.00pm ikollna l-adorazzjoni b’tema marbuta mar-Randan. Nhar ta’ Sibt fil-5.00pm, qabel il-quddiesa nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar.

Laqgħa għall-barranin li joqogħdu f’Ħaż-Żebbuġ

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar, se ssir laqgħa fuq ir-Randan, bl-isem “You Belong” għal dawk li mhumiex Maltin u li joqogħdu fil-parroċċa tagħna. Il-laqgħa se ssir fis-7.30pm fis-Sala tas-Sorijiet, Dar San Ġużepp.

On Friday 23rd February, there will be another encounter entitled “You Belong” for parishioners coming from other countries. The meeting will take place at 7.30pm at Dar San Ġużepp.

Avviż mis-Superjura tal-MUSEUM

Is-Superjura tal-MUSEUM tavża li mhux se jsir tagħlim tal-Katekiżmu għall-bniet minn nhar it-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar peress li l-membri għandhom l-Eżerċizzi tar-Randan.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Minn dan il-Ħadd qed tinfetaħ ir-reġistrazzjoni għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Dawk interessati għandhom jinkitbu fil-post ta’ wara l-knisja, il-Ħadd bejn l-10.00am u nofsinhar.

Nitolbu għal ħutna Catherine Bugeja u Francesco Saverio Bonnici, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply