L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena Ċ

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp

Nhar it-Tlieta fl-10.00am issir l-Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, immexxija mis-Soċju tal-MUSEUM Joe Fenech.

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta wkoll, fl-4.30pm imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ Padre Pio li tinkludi quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Adorazzjoin fil-Parroċċa

Il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm fuq it-tema tal-liturġija tat-Tieni Ħadd tar-Randan.

Meditazzjoni u Via Sagra

Matul iż-żmien tar-Randan, kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa, issir il-meditazzjoni u t-talba tal-Via Sagra: filgħodu wara l-quddiesa tat-8.00am u fis-6.00pm qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Fratellanza San Ġużepp

Il-Fratellanza ta’ San Ġużepp qed tagħmel stedina lil dawk l-irġiel kif ukoll nisa li jixtiequ jinkitbu fil-Fratellanza. Min jixtieq jinkiteb jista’ jħalli ismu fis-Sagristija jew javviċina lil xi ħadd mill-membri fil-Każin San Ġużepp sal-Ħadd 13 ta’ Marzu. Il-professjoni tal-fratelli l-ġodda issir nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu fil-quddiesa tat-8.00am.

Nitolbu għal oħtna Katarina Spiteri li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Leave a Reply