L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ Dar San Ġużepp (għand is-Sorijiet) fl-10.00am.    

Laqgħa għall-barranin li jgħixu fil-Parroċċa tagħna

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru, fit-8.00pm, se ssir laqgħa bl-isem “Encounter” għall-barranin li qegħdin jgħixu fil-parroċċa tagħna, fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Inħeġġu lill-barranin biex jiltaqgħu, isiru jafu lil xulxin bħala komunità u jaqsmu suġġerimenti magħna fil-parroċċa permezz ta’ din il-laqgħa. Dawk il-persuni barranin interessati li jattendu jistgħu jkellmu lill-helpers li se jkunu fuq wara tal-Knisja wara l-quddiesa.   

On Friday 1st September, at 8.00pm, there will be a meeting entitled “Encounter” with foreigners residing in our parish at Ta’ Warda Centre. We invite all foreigners to meet, get to know each other as one community and voice their suggestions to the parish. Foreigners interested may talk to the helpers who will be at the back of the church after Mass.

Leave a Reply